வரன்களின் தொலைபேசி எண்கள் மற்றும் ஜாதகத்தை பார்ப்பதற்கு பணம் செலுத்த வேண்டும்.